2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  ENGINYERIA DE LA REACCIÓ CATALÍTICA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject ENGINYERIA DE LA REACCIÓ CATALÍTICA Code 20012210
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optativa Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
MONTANÉ CALAF, DANIEL
E-mail daniel.montane@urv.cat
Lecturers
MONTANÉ CALAF, DANIEL
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/erc/
Relevant information Determinar de cinètiques de reacció en catàlisi heterogènia. Determinar el mecanisme que constitueix la fase limitant de la cinètica global de reacció. Determinació dels paràmetres que poden produir canvis significatius en la velocitat global de reacció. Realització del disseny de reactors no ideals en sistemes complexes i de reactors catalítics.