2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  MECÀNICA DE FLUIDS II
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject MECÀNICA DE FLUIDS II Code 20012212
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 3 3 Optativa Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Coordinator
PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
E-mail jordi.pallares@urv.cat
Lecturers
PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
Web
Relevant information Proporcionar als alumnes coneixements teòrics i d'aplicació pràctica de la mecànica de fluids rellevants a l'Enginyeria Química (EQ). En especial, s'incidirà en el reforç i l'ampliació els coneixements de Mecànica de Fluids (MF) adquirits en les assignatures de Mecànica de Fluids I, Fenòmens de Transport i Laboratori de Fenòmens de Transport adquirits durant el 1r curs d'EQ. L’èmfasi del curs es posarà en: 1. la definició i solució dels problemes clàssics de MF 2. la generació i resolució de models matemàtics senzills per la predicció de forces, pressions i velocitats generats per fluxos simples 3. l'ús i interpretació de l'anàlisi dimensional i de correlacions existents per problemes complexos en mecànica de fluids.