2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES I CONTROL DE QUALITAT
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES I CONTROL DE QUALITAT Code 20012217
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 1.5 3 Optativa Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
MATEO SANZ, JOSEP MARIA
E-mail josepmaria.mateo@urv.cat
Lecturers
MATEO SANZ, JOSEP MARIA
Web
Relevant information Aprendre les tècniques de millora de la qualitat al laboratori (disseny d’experiments, superfícies de resposta), a la fase de producció (control estadístic de procés) i a la inspecció del producte acabat (control de recepció).