2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  PROCESSOS DE SEPARACIÓ
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject PROCESSOS DE SEPARACIÓ Code 20012221
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optativa Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
CLARAMONTE SEBASTIÁN, VICENTE
E-mail vicente.claramonte@urv.cat
jose.font@urv.cat
Lecturers
CLARAMONTE SEBASTIÁN, VICENTE
FONT CAPAFONS, JOSÉ
Web
Relevant information Aprofundir en les operacions de separació típiques de la indústria de procés químic. Després d'haver estudiat els fonaments de les Operacions de Separació per etapes d’equilibri, aquesta assignatura entra en el detall del disseny i operació dels processos de separació industrial més habituals, ampliant l’abast i continguts.