2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS Code 20012224
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 3 3 Optativa First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Coordinator
PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
E-mail jordi.pallares@urv.cat
Lecturers
PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
Web
Relevant information Aplicar els coneixements teòrics de modelització de fenòmens de transport (calor, matèria i quantitat de moviment) i també de computació en mecànica de fluids (CFD), adquirits en cursos precedents, a la modelització i simulació de fluxos industrials reals, per tal d’emprar eficientment el programari de CFD FLUENT. L’èmfasi del curs es posarà en: - la definició de problemes - la generació de malles de càlcul adequades - la definició correcta del flux, especialment per - les seves condicions de contorn - l’anàlisi dels resultats obtinguts.