2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  MÀQUINES HIDRÀULIQUES
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject MÀQUINES HIDRÀULIQUES Code 20012229
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optativa Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Coordinator
GILABERT MALLOL, ROBERT MANUEL
E-mail robertmanuel.gilabert@urv.cat
Lecturers
GILABERT MALLOL, ROBERT MANUEL
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/mh/
Relevant information Caracteritzar les màquines hidràuliques que afegeixen energia als fluids, bombes i ventiladors, mitjançant la descripció qualitativa de les seves parts i comportament i la descripció quantitativa a partir de les expressions matemàtiques corresponents.