2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  PRÀCTIQUES DE DIRECCIÓ DE PROJECTES
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject PRÀCTIQUES DE DIRECCIÓ DE PROJECTES Code 20012230
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
12 0 12 Optativa Annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
HERRERO SABARTÉS, JUAN
E-mail francesc.medina@urv.cat
josep.renau@urv.cat
jaume.giralt@urv.cat
joanramon.alabart@urv.cat
magdalena.constanti@urv.cat
joan.herrero@urv.cat
afabrega@urv.cat
magda.medir@urv.cat
frankerich.stuber@urv.cat
marta.giamberini@urv.cat
sibel.ozguen@urv.cat
asfaw.gezae@urv.cat
Lecturers
MEDINA CABELLO, FRANCISCO
RENAU FOLCH, JOSEP
GIRALT MARCÉ, JAUME
ALABART CÓRDOBA, JOAN RAMON
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
HERRERO SABARTÉS, JUAN
FABREGAT LLANGOSTERA, AZAEL
MEDIR MERCÈ, MAGDALENA
STÜBER .,, FRANK ERICH
GIAMBERINI -, MARTA
OZGEN ., SIBEL
GEZAE DAFUL, ASFAW
Web
Relevant information L’objectiu principal d'aquesta assignatura és que l’estudiant posi en pràctica els conceptes, processos i metodologies típics dels projectes d’enginyeria. Les persones que la cursin hauran de dirigir un projecte a estudiants de primer curs d’enginyeria química, de manera que totes les tècniques de fixació i assoliment d’objectius, treball cooperatiu, gestió de personal, gestió de temps, organització, seguiment i avaluació del treball individual i col•lectiu, i de presentació i comunicació de resultats s’hauran d’aplicar de manera satisfactòria a nivell pràctic.