2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  TRACTAMENT D'AIGÜES
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject TRACTAMENT D'AIGÜES Code 20012239
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 3 1.5 Optativa Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
CABRÉ FONTSERÉ, JAUME
E-mail jaume.cabre@urv.cat
rafael.gonzalez@urv.cat
Lecturers
CABRÉ FONTSERÉ, JAUME
GONZÁLEZ OLMOS, RAFAEL
Web
Relevant information Coneixements bàsics teòrics i pràctics de les diferents tecnologies aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes / industrials, els quals han de capacitar a l’alumne sobre el tipus de tractament que cal aplicar a unes aigües contaminades, per tal d’assolir uns valors de descontaminació predeterminats, així com el dimensionat de la instal•lació de tractament de cada cas en concret.