2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Química (1993)
 Assignatures extracurriculars
  ESTRATÈGIES DE RESOLUCIÓ PROBLEMES. ELEMENTAL, DOCTOR WATSON
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura ESTRATÈGIES DE RESOLUCIÓ PROBLEMES. ELEMENTAL, DOCTOR WATSON Codi 278317
Ensenyament
Enginyeria Química (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)
Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient (2002)
Cicle
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
FONT CAPAFONS, JOSÉ
Adreça electrònica jose.font@urv.cat
afabrega@urv.cat
Professors/es
FONT CAPAFONS, JOSÉ
FABREGAT LLANGOSTERA, AZAEL
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/erp/
Informació rellevant Els titulats en els nostres ensenyaments, en el moment d’exercir la seva professió, s’enfronten contínuament a situacions noves, sovint mal definides, que són de per sí problemes a resoldre. Està demostrat que els coneixements no garanteixen per sí sols que una persona pugui afrontar amb èxit la resolució d’un problema, si no van acompanyats de capacitat d’anàlisis, creativitat, imaginació, esperit crític i capacitat de decisió. Tots aquests aspectes es poden millorar amb l’experiència, però, de fet, existeixen tècniques perfectament estructurades que potencien aquestes habilitats. L’assignatura pretén dotar als alumnes amb els recursos imprescindibles per afrontar amb èxit els complexos problemes que apareixen a la pràctica professional diària, mitjançant l’aplicació d’una aproximació heurística composta per diferents tècniques de resolució de problemes.