2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  ESTRATÈGIES DE RESOLUCIÓ PROBLEMES. ELEMENTAL, DOCTOR WATSON
   Contents
Topic Sub-topic
1. Què és un problema mal definit. Heurística aplicada.
2. Els hàbits personals en la resolució de problemes.
3. Definint el problema.
4. Generant solucions.
5. Decidint el curs de l’acció.
6. Implementant la solució.
7. Avaluant la solució.
8. Estudi de casos.