2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  ESTRATÈGIES DE RESOLUCIÓ PROBLEMES. ELEMENTAL, DOCTOR WATSON
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities A partir de casos reals, es fa rellevant la necessitat existent d'eines que ajudin a enfrontar-se als complexos problemes que apareixen en la realitat d'una carrera profesional. Es presenta l'organització del curs i el procediment d'avaluació.
Lecture En cada capítol es dedica un temps a fer una presentació formal de les eines introduides, amb profusió d'exemples d'aplicació i una discussió oberta amb els alumnes.
Problem solving, exercises Seguint la sessió magistral, es proposen una o més situacions on aplicar les eines introduides. Els estudiants, en grup, tracten les situacions. Finalment, es presenten i discuteixen les conclusions a que han arribat cada grup.
Assignments L'última part del curs està dedicada a la realització d'un treball, en grup, que correspon a la resolución d'un problema de definició difusa. Els estudiants han d'aplicar les tècniques presentades (tantes com sigui posssible), proposar solucions i seleccionar la(les) millor(s) utilitzant els criteris i eines proporcionades. S'utilitza com a factor principal de l'avaluació.