2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  ESTRATÈGIES DE RESOLUCIÓ PROBLEMES. ELEMENTAL, DOCTOR WATSON
   Personalized attention
 
Personal tuition
Description
En l'horari fixat -i comunicat convenientment- d'atenció, es procedeix a discutir, individualment o en grups reduïts sobre els detalls de les tècniques de resolució de problemes i com aplicar-les en casos concrets. Les consultes també es poden realitzar per correu electrònic.