2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  ESTRATÈGIES DE RESOLUCIÓ PROBLEMES. ELEMENTAL, DOCTOR WATSON
   Recommendations


 
Other comments
No existeixen assignatures relacionades, ya que és una assignatura de caire transversal. Recomanada, però no únicament dirigida, per a estudiants d'ensenyaments cientifico-tècnics en ensenyaments de segon cicle.