2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Extracurricular subjects
  INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL Code 278553
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)
Cycle
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 4.5 0 First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Infermeria
Coordinator
FERRATER CUBELLS, MARIA
E-mail xavier.ponce@urv.cat
Lecturers
PONCE ALIFONSO, FRANCISCO JAVIER
Web
Relevant information L’assignatura Introducció a la Cooperació Internacional pretén donar una visió global de la situació que pateixen avui dia els països del sud i de les circumstàncies que l'han originat, així com de la planificació d’accions de cooperació que es duen a terme per pal•liar aquests problemes. Els continguts es divideixen en dos grans blocs: el primer ofereix una aproximació teòrica a diversos conceptes generals de la cooperació, mentre que el segon es centra en temes més concrets i combina les exposicions teòriques amb les experiències pràctiques que aporten els representants de les diferents ONG que hi participen.