2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL
   Contents
Topic Sub-topic
1. La globalització econòmica i el problema del deute extern
2. La cooperació estatal i la cooperació no governamental
3. Salut i desenvolupament
4. Cooperació en drets humans. Ajut humanitari
5. Multiculturalisme, mediació i desenvolupament
6. Infància
7. Desenvolupament sostenible
8. Cine Fòrum: pel·lícula sobre un tema de cooperació a concretar