2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura on s'explica la metodologia, objectius, continguts i avaluació. El primer dia de classe és lliurarà el programa amb les sessions i el docent corresponent.
La docència presencial: dimecres 26 de setembre fins dimecres 28 de novembre.
Lecture Classes explicatives i participatives.
Els docents són professionals de diferents àrees de coneixements de la URV i d'altres externs a la universitat.
Assignments Assaig de la pel·lícula projectada en el cine fòrum.
Els criteris es lliuraran a classe i en el moodle.