2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Extracurricular subjects
  ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Code 278596
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)
Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient (2002)
Cycle
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 4.5 0 Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Bioquimica i Biotecnologia
Dret Public
Economia
Eng. Electronica, Electrica i Automatica
Enginyeria Quimica
Filologies Romaniques
Gestio d'Empreses
Infermeria
Pedagogia
Quimica Fisica i Inorganica
Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinator
GARCIA VALLS, RICARD
E-mail ricard.garcia@urv.cat
josep.ribalta@urv.cat
josep.holgado@urv.cat
martagemma.nello@urv.cat
annamaria.masdeu@urv.cat
noemi.rabassa@urv.cat
coia.domingo@urv.cat
albert.bordons@urv.cat
natalia.catala@urv.cat
mariadolores.cid@urv.cat
neus.oliveras@urv.cat
jeanpierre.deschamps@urv.cat
Lecturers
GARCIA VALLS, RICARD
RIBALTA VIVES, JOSEP
HOLGADO GARCIA, JOSE BENITO
NEL?LO ANDREU, MARTA GEMMA
MASDEU BULTO, ANNA MARIA
RABASSA FIGUERAS, MARIA NOEMI
DOMINGO VERNIS, MARIA MISERICORDIA
BORDONS DE PORRATA- DORIA, ALBERT
CATALA TORRES, NATALIA
CID BUERA, MARIA DOLORES
OLIVERAS JANE, NEUS
DESCHAMPS ., JEAN PIERRE ARTHUR VICTOR
Web
Relevant information
Adreçada a l'alumnat que participa en programes de mobilitat