2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Química (1993)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20011019 ESTADÍSTICA Primer
Troncal 4.5
20011022 FÍSICA Primer
Troncal 9
20011018 FONAMENTS D`ENGINYERIA QUÍMICA Primer
Troncal 6
20011004 QUÍMICA ANALÍTICA Primer
Troncal 6
20011025 QUÍMICA INORGÀNICA Primer
Troncal 6
20011017 FENÒMENS DE TRANSPORT Segon
Troncal 6
20011016 MECÀNICA DE FLUIDS I Segon
Troncal 6
20011001 MÈTODES NUMÈRICS Segon
Troncal 4.5
20011002 QUÍMICA FÍSICA Segon
Troncal 6
20011021 ÀLGEBRA Anual
Troncal 4.5
20011020 CÀLCUL Anual
Troncal 9
20011012 LABORATORI DE FENÒMENS DE TRANSPORT Únic segon quad.
Troncal 10.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20011010 EXPRESSIÓ GRÀFICA Primer
Troncal 6
20011014 TERMODINÀMICA TÈCNICA I Primer
Troncal 6
20011013 CINÈTICA APLICADA Segon
Troncal 6
20011105 ELECTROTÈCNIA Segon
Obligatòria 6
20011015 OPERACIONS D`INTERCANVI DE CALOR Segon
Troncal 6
20011003 QUÍMICA ORGÀNICA Segon
Troncal 6
20011011 LABORATORI D`ENGINYERIA QUÍMICA I Únic anual
Troncal 13.5
20011024 LABORATORI DE QUÍMICA I Únic primer quad.
Troncal 6
20011023 LABORATORI DE QUÍMICA II Únic segon quad.
Troncal 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20012008 OPERACIONS DE SEPARACIÓ Primer
Troncal 6
20012006 QUÍMICA INDUSTRIAL Primer
Troncal 9
20012005 REACTORS QUÍMICS Primer
Troncal 6
20012031 SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS Primer
Troncal 6
20012009 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS Segon
Troncal 6
20012030 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Segon
Troncal 6
20012104 TERMODINÀMICA TÈCNICA II Anual
Obligatòria 9
20012029 LABORATORI D`ENGINYERIA QUÍMICA II Únic anual
Troncal 9
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20012007 PROJECTES Primer
Troncal 6
20012026 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL.LACIONS Segon
Troncal 9
20012027 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Segon
Troncal 6
20012028 LABORATORI DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ Únic anual
Troncal 12
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20012102 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA Primer
Obligatòria 21
20012101 PROJECTE FI DE CARRERA Segon
Obligatòria 33
20012103 LABORATORI D`INVESTIGACIÓ Únic anual
Obligatòria 7.5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20012202 ANÀLISI ENERGÈTICA DE PROCESSOS Primer
Optativa 6
20011204 BIOQUÍMICA Primer
Optativa 6
20012215 CIÈNCIA DELS MATERIALS Primer
Optativa 6
20012226 CONTROL AVANÇAT Primer
Optativa 4.5
20012237 DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS Primer
Optativa 6
20012224 MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS Primer
Optativa 6
20012211 PRINCIPIS DE SISTEMES POLIMÈRICS Primer
Optativa 6
20012220 PRODUCCIÓ I GESTIÓ ENERGIA Primer
Optativa 6
20011207 TÈCNIQUES DE PROGRAMACIÓ I COMPUTACIÓ A L`ENGINYERIA Primer
Optativa 4.5
20012210 ENGINYERIA DE LA REACCIÓ CATALÍTICA Segon
Optativa 6
20012223 ENGINYERIA DE POLÍMERS Segon
Optativa 6
20012219 FONAMENTS D`ENGINYERIA BIOQUÍMICA Segon
Optativa 6
20012240 GESTIÓ AMBIENTAL Segon
Optativa 4.5
20012229 MÀQUINES HIDRÀULIQUES Segon
Optativa 6
20012212 MECÀNICA DE FLUIDS II Segon
Optativa 6
20011209 MÈTODES MATEMÀTICS A L`ENGINYERIA Segon
Optativa 6
20012221 PROCESSOS DE SEPARACIÓ Segon
Optativa 6
20012201 RESISTÈNCIA DE MATERIALS INDUSTRIALS Segon
Optativa 6
20011208 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ A L`ENGINYERIA Segon
Optativa 3
20012217 TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES I CONTROL DE QUALITAT Segon
Optativa 4.5
20012239 TRACTAMENT D'AIGÜES Segon
Optativa 4.5
20012238 TRACTAMENT DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA Segon
Optativa 4.5
20012230 PRÀCTIQUES DE DIRECCIÓ DE PROJECTES Anual
Optativa 12