2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Química (1993)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20012031 SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS 1Q
Troncal 6
20012104 TERMODINÀMICA TÈCNICA II AN
Obligatòria 9
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20012026 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS 2Q
Troncal 9
20012028 LABORATORI DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ AN
Troncal 12
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20012102 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA 1Q
Obligatòria 21
20012101 PROJECTE DE FI DE CARRERA 2Q
Obligatòria 33
20012103 LABORATORI D'INVESTIGACIÓ AN
Obligatòria 7.5