2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
20011004 QUÍMICA ANALÍTICA First
Troncal 6
20011018 FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA First
Troncal 6
20011019 ESTADÍSTICA First
Troncal 4.5
20011022 FÍSICA First
Troncal 9
20011025 QUÍMICA INORGÀNICA First
Troncal 6
20011001 MÈTODES NUMÈRICS Second
Troncal 4.5
20011002 QUÍMICA FÍSICA Second
Troncal 6
20011016 MECÀNICA DE FLUIDS I Second
Troncal 6
20011017 FENÒMENS DE TRANSPORT Second
Troncal 6
20011020 CÀLCUL Annual
Troncal 9
20011021 ÀLGEBRA Annual
Troncal 4.5
20011012 LABORATORI DE FENÒMENS DE TRANSPORT
Troncal 10.5
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
20011010 EXPRESSIÓ GRÀFICA First
Troncal 6
20011014 TERMODINÀMICA TÈCNICA I First
Troncal 6
20011003 QUÍMICA ORGÀNICA Second
Troncal 6
20011013 CINÈTICA APLICADA Second
Troncal 6
20011015 OPERACIONS D'INTERCANVI DE CALOR Second
Troncal 6
20011105 ELECTROTÈCNIA Second
Compulsory 6
20011011 LABORATORI D'ENGINYERIA QUÍMICA I Only annual
Troncal 13.5
20011024 LABORATORI DE QUÍMICA I
Troncal 6
20011023 LABORATORI DE QUÍMICA II
Troncal 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
20012005 REACTORS QUÍMICS First
Troncal 6
20012006 QUÍMICA INDUSTRIAL First
Troncal 9
20012008 OPERACIONS DE SEPARACIÓ First
Troncal 6
20012031 SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS First
Troncal 6
20012009 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS Second
Troncal 6
20012030 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Second
Troncal 6
20012104 TERMODINÀMICA TÈCNICA II Annual
Compulsory 9
20012029 LABORATORI D'ENGINYERIA QUÍMICA II Only annual
Troncal 9
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
20012007 PROJECTES First
Troncal 6
20012026 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS Second
Troncal 9
20012027 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Second
Troncal 6
20012028 LABORATORI DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ Only annual
Troncal 12
Fifth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
20012102 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA First
Compulsory 21
20012101 PROJECTE DE FI DE CARRERA Second
Compulsory 33
20012103 LABORATORI D'INVESTIGACIÓ Only annual
Compulsory 7.5
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
20011204 BIOQUÍMICA First
Optional 6
20011207 TÈCNIQUES DE PROGRAMACIÓ I COMPUTACIÓ A L'ENGINYERIA First
Optional 4.5
20012202 ANÀLISI ENERGÈTICA DE PROCESSOS First
Optional 6
20012211 PRINCIPIS DE SISTEMES POLIMÈRICS First
Optional 6
20012215 CIÈNCIA DELS MATERIALS First
Optional 6
20012220 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE L'ENERGIA First
Optional 6
20012224 MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS First
Optional 6
20012226 CONTROL AVANÇAT First
Optional 4.5
20012237 DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS First
Optional 6
20011208 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ A L'ENGINYERIA Second
Optional 3
20011209 MÈTODES MATEMÀTICS A L'ENGINYERIA Second
Optional 6
20012201 RESISTÈNCIA DE MATERIALS INDUSTRIALS Second
Optional 6
20012210 ENGINYERIA DE LA REACCIÓ CATALÍTICA Second
Optional 6
20012212 MECÀNICA DE FLUIDS II Second
Optional 6
20012217 TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES I CONTROL DE QUALITAT Second
Optional 4.5
20012219 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA Second
Optional 6
20012221 PROCESSOS DE SEPARACIÓ Second
Optional 6
20012223 ENGINYERIA DE POLÍMERS Second
Optional 6
20012229 MÀQUINES HIDRÀULIQUES Second
Optional 6
20012238 TRACTAMENT DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA Second
Optional 4.5
20012239 TRACTAMENT D'AIGÜES Second
Optional 4.5
20012240 GESTIÓ AMBIENTAL Second
Optional 4.5
20012230 PRÀCTIQUES DE DIRECCIÓ DE PROJECTES Annual
Optional 12