2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Química (1993)
 Assignatures

Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20011003 QUÍMICA ORGÀNICA Segon
Troncal 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20012008 OPERACIONS DE SEPARACIÓ Primer
Troncal 6
20012006 QUÍMICA INDUSTRIAL Primer
Troncal 9
20012005 REACTORS QUÍMICS Primer
Troncal 6
20012031 SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS Primer
Troncal 6
20012009 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS Segon
Troncal 6
20012030 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Segon
Troncal 6
20012104 TERMODINÀMICA TÈCNICA II Anual
Obligatòria 9
20012029 LABORATORI D'ENGINYERIA QUÍMICA II Únic anual
Troncal 9
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20012007 PROJECTES Primer
Troncal 6
20012026 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS Segon
Troncal 9
20012027 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Segon
Troncal 6
20012028 LABORATORI DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ Únic anual
Troncal 12
Cinquè Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20012102 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA Primer
Obligatòria 21
20012101 PROJECTE DE FI DE CARRERA Segon
Obligatòria 33
20012103 LABORATORI D'INVESTIGACIÓ Únic anual
Obligatòria 7.5
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20012202 ANÀLISI ENERGÈTICA DE PROCESSOS Primer
Optativa 6
20012215 CIÈNCIA DELS MATERIALS Primer
Optativa 6
20012237 DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS Primer
Optativa 6
20012240 GESTIÓ AMBIENTAL Primer
Optativa 4.5
20012224 MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS Primer
Optativa 6
20012211 PRINCIPIS DE SISTEMES POLIMÈRICS Primer
Optativa 6
20012220 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE L'ENERGIA Primer
Optativa 6
20012210 ENGINYERIA DE LA REACCIÓ CATALÍTICA Segon
Optativa 6
20012219 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA Segon
Optativa 6
20012229 MÀQUINES HIDRÀULIQUES Segon
Optativa 6
20012212 MECÀNICA DE FLUIDS II Segon
Optativa 6
20012221 PROCESSOS DE SEPARACIÓ Segon
Optativa 6
20012201 RESISTÈNCIA DE MATERIALS INDUSTRIALS Segon
Optativa 6
20012217 TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES I CONTROL DE QUALITAT Segon
Optativa 4.5
20012239 TRACTAMENT D'AIGÜES Segon
Optativa 4.5
20012238 TRACTAMENT DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA Segon
Optativa 4.5