2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Asignaturas
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
Dotar a l'alumne d'eines conceptuals bàsiques per comprendre el món de les organitzacions empresarials. B1
B3
B7
B8
Comprendre les necessitats estratègiques de les organitzacions empresarials i de l'àrea de direcció d'operacions. B1
B3
B7
Aprendre i ampliar el llenguatge empresarial per interactuar amb equips multifuncionals. B1
B2
B3
B5
B7
Entendre el paper de la direcció d'operacions dintre de les organitzacions empresarials. B1
B3
B7
B10
Entendre els problemes empresarials per resoldre per eficientment els seus problemes. B1
B3
B7
B8
Desenvolupar competències bàsiques pel creixement personal i professional. B3
B4
B5
B8
B10