2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Assignatures
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentación assignatura
Sessió Magistral Presentació continguts per part del professorat
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització d'exercicis pràctis a l'aula