2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Asignaturas
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Evaluación
  descripción Peso
Pruebas objetivas de tipo test Prova objectiva de tipus test 1:
Prova de preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta i un número limitat de possibilitats per avaluar els mòduls 1 i 2 (50%).

Prova objectiva de tipus test 2:
Prova de preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta i un número limitat de possibilitats per avaluar els mòduls 3 i 4 (50%).
100%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria