2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Assignatures
  OFICINA TÈCNICA EN ENGINYERIA QUÍMICA
DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) OFICINA TÈCNICA EN ENGINYERIA QUÍMICA Codi 20021007
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
CABELLO RIMBAU, ANTONIO
Adreça electrònica antonio.cabello@urv.cat
Professors/es
CABELLO RIMBAU, ANTONIO
Web
Informació rellevant L’objectiu d’aquesta assignatura és, d'una banda, entendre el funcionament d’una oficina tècnica de projectes, ja sigui d’una empresa productora o d’una companyia d’enginyeria. Per altra banda, ser capaç de tirar endavant un projecte en l'àmbit de l'enginyeria química, la qual cosa implica, a més de saber treballar en equip i tenir capacitat de càlcul, conèixer a la pràctica les principals fases de l'enginyeria bàsica del disseny d’una planta de procés químic.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent