2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química Industrial (1993)
 Asignaturas
  OFICINA TÉCNICA EN INGENIERÍA QUÍMICA
   Contenidos
tema Subtema
Elaboració del manual de disseny. Enginyeria bàsica. Diagrames de procés. Balanços de matèria i energia. Serveis necessaris en una planta química. Especificació d’equips.
Alguns aspectes tècnics significatius: càlcul de pèrdues de càrrega en línies, bombes centrífugues, bescanviadors de calor, columnes de destil•lació.
Definició i abast d’un projecte en la indústria de procés químic.
Consideracions econòmiques prèvies. Càlcul d’inversions amb mètodes senzills. Viabilitat econòmica. Rendibilitat d’un projecte.
Realització d’un avantprojecte d’una instal•lació en una planta química.