2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química Industrial (1993)
 Asignaturas
  OFICINA TÉCNICA EN INGENIERÍA QUÍMICA
   Fuentes de información
Básica TURTON, R., Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes, Prentice Hall, 2a edició, 2003

Els apunts s'aniran facilitant per temes a mesura que el curs avanci. És indispensable que els alumnes assisteixin a classe amb els apunts.

Complementária ULRICH, G. D., A Guide to Chemical Engineering Process Design and Economics, John Wiley & Sons, 1984
PETERS AND TIMMERHAUS, Plant Design and Economics for Chemical Engineering, 4a edició. MacGraw-Hill,