2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química Industrial (1993)
 Asignaturas
  FUNDAMENTOS DE QUÍMICA
   Fonts d'informació
Básica

Atkins P & Jones L
Química
Ediciones Omega, Barcelona
La darrera edició que es troba a la biblioteca

Altres fonts s'indicaran durant el curs

Complementária