2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I MANTENIMENT
DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ESTADÍSTICA I MANTENIMENT Codi 20021203
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
FERNÁNDEZ SABATER, ALBERTO
Adreça electrònica alberto.fernandez@urv.cat
Professors/es
FERNÁNDEZ SABATER, ALBERTO
Web
Informació rellevant Aprendre les tècniques del càlcul de fiabilitat: models de temps de vida, proves de vida, anàlisi de la fiabilitat de sistemes. Introduir les eines per a la gestió d'estocs.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent