2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química Industrial (1993)
 Asignaturas
  ESTADÍSTICA Y MANTENIMIENTO
   Contenidos
tema Subtema
1. Conceptes fonamentals en fiabilitat. 1.1. Fiabilitat i fallada.
1.2. Característiques de fiabilitat.
1.3. Vida mitjana i característiques afins.
1.4. Taxa de fallada.
2. Fiabilitat amb taxa de fallada constant. 2.1. El model exponencial.
2.2. Estimadors i intervals de confiança.
2.3. Proves amb dades completes.
2.4. Proves amb durada prefixada.
2.5. Proves amb nombre de fallades prefixat.
3. El model de Weibull: dades completes. 3.1. Descripció del model.
3.2. Gràfics de probabilitat.
3.3. Mètodes analítics amb dades completes.
4. El model de Weibull: dades censurades. 4.1. Tipus de dades en proves de vida.
4.2. Anàlisi gràfica de dades.
4.3. Anàlisi amb supressió de modes de fallada.
4.4. Dades censurades per la dreta: estimació segons el màxim de versemblança.
5. Proves de vida accelerades. 5.1. Introducció.
5.2. El model d'Arrhenius.
5.3. El model de la potència inversa.
6. Anàlisi de la fiabilitat d'un sistema. 6.1. Conceptes de sistema i de component.
6.2. Sistemes en sèrie.
6.3. Sistemes en paral•lel.
6.4. Anàlisi mitjançant arbres de fallades.
7. Sèries temporals. 7.1. Introducció.
7.2. Descomposició de les sèries temporals.
7.3. Tècniques de predicció no causal.
8. Control d'estocs. 8.1. Introducció.
8.2. Quina quantitat s'ha demanar?
8.3. Quan s'ha demanar?