2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química Industrial (1993)
 Asignaturas
  TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN INGENIERÍA
   Continguts
tema Subtema
Introducció. La importància de la comunicació. Comunicació global: verbal. no verbal i paraverbal. Teoria de la comunicació. Procés de la comunicació.
Presentacions orals. Presentacions orals efectives. L’emissor. El missatge. El receptor. El medi.
Informes tècnics. Estructura d’un informe tècnic. Presentació general. Taules i figures. Equacions. Referències.
Pòsters. Característiques d’un pòster efectiu.