2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Extracurricular subjects
  ESTRATÈGIES DE RESOLUCIÓ PROBLEMES. ELEMENTAL, DOCTOR WATSON
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject ESTRATÈGIES DE RESOLUCIÓ PROBLEMES. ELEMENTAL, DOCTOR WATSON Code 278317
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)
Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient (2002)
Cycle
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 3 1.5 First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Quimica
Coordinator
FONT CAPAFONS, JOSE
E-mail jose.font@urv.cat
afabrega@urv.cat
Lecturers
FONT CAPAFONS, JOSE
FABREGAT LLANGOSTERA, AZAEL
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/erp/
Relevant information Els titulats en els nostres ensenyaments, en el moment d’exercir la seva professió, s’enfronten contínuament a situacions noves, sovint mal definides, que són de per sí problemes a resoldre. Està demostrat que els coneixements no garanteixen per sí sols que una persona pugui afrontar amb èxit la resolució d’un problema, si no van acompanyats de capacitat d’anàlisis, creativitat, imaginació, esperit crític i capacitat de decisió. Tots aquests aspectes es poden millorar amb l’experiència, però, de fet, existeixen tècniques perfectament estructurades que potencien aquestes habilitats. L’assignatura pretén dotar als alumnes amb els recursos imprescindibles per afrontar amb èxit els complexos problemes que apareixen a la pràctica professional diària, mitjançant l’aplicació d’una aproximació heurística composta per diferents tècniques de resolució de problemes.