2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20021005 ÀLGEBRA Primer
Troncal 4.5
20021004 CÀLCUL Primer
Troncal 9
20021003 ESTADÍSTICA APLICADA Primer
Troncal 6
20021017 FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA Primer
Troncal 6
20021020 FONAMENTS DE QUÍMICA Primer
Troncal 6
20021006 PRINCIPIS DE FÍSICA Primer
Troncal 9
20021002 INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA Segon
Troncal 6
20021101 MÈTODES NUMÈRICS Segon
Obligatòria 4.5
20021023 QUÍMICA ANALÍTICA Segon
Troncal 6
20021022 QUÍMICA ORGÀNICA Segon
Troncal 6
20021021 TERMOELECTROQUÍMICA Segon
Troncal 7.5
20021019 LABORATORI DE QUÍMICA I Únic segon quad.
Troncal 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20021016 CINÈTICA APLICADA Primer
Troncal 6
20021015 DISSENY DE REACTORS QUÍMICS Primer
Troncal 6
20021106 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA Primer
Obligatòria 6
20021011 EXPRESSIÓ GRÀFICA EN ENGINYERIA QUÍMICA Primer
Troncal 6
20021009 QUÍMICA INDUSTRIAL Primer
Troncal 9
20021105 TECNOLOGIA ELÈCTRICA Primer
Obligatòria 6
20021010 CONTROL DE PROCESSOS Segon
Troncal 6
20021107 ENGINYERIA TÈRMICA Segon
Obligatòria 6
20021018 LABORATORI DE QUÍMICA II Únic primer quad.
Troncal 6
20021014 LABORATORI D'ENGINYERIA QUÍMICA Únic segon quad.
Troncal 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20021008 CONTAMINACIÓ AMBIENTAL Primer
Troncal 3
20021001 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Primer
Troncal 6
20021108 ELEMENTS DE CONTROL Primer
Obligatòria 6
20021007 OFICINA TÈCNICA EN ENGINYERIA QUÍMICA Primer
Troncal 6
20021024 PROJECTE FI DE CARRERA I Segon
Troncal 6
20021109 PROJECTE FI DE CARRERA II Segon
Obligatòria 6
20021012 LABORATORI D'ENGINYERIA FLUÏDODINÀMICA Únic primer quad.
Troncal 3
20021013 LABORATORI D'ENGINYERIA TÈRMICA Únic primer quad.
Troncal 3
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20021208 ANGLÈS Primer
Optativa 6
20021202 CÀLCUL I DISSENY DE BESCANVI DE CALOR Primer
Optativa 4.5
20021203 ESTADÍSTICA I MANTENIMENT Primer
Optativa 6
20021204 MAQUINÀRIA I MANTENIMENT Primer
Optativa 6
20021234 SIMULACIÓ D'OPERACIONS UNITÀRIES Primer
Optativa 4.5
20021235 CONTROL I MONITORITZACIÓ DEL MEDI AMBIENT Segon
Optativa 6
20021206 CORROSIÓ Segon
Optativa 6
20021214 FENÒMENS DE TRANSPORT Segon
Optativa 6
20021205 MANTENIMENT INDUSTRIAL Segon
Optativa 6
20021236 OPERACIONS BÀSIQUES DE SEPARACIÓ Segon
Optativa 4.5
20021209 PRÀCTIQUES INDÚSTRIES Segon
Optativa 12
20021210 PRÀCTIQUES INDÚSTRIES Segon
Optativa 9
20021211 PRÀCTIQUES INDÚSTRIES Segon
Optativa 6
20021227 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ A L'ENGINYERIA Segon
Optativa 3
20021207 TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ Segon
Optativa 6
20021201 LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES Únic segon quad.
Optativa 4.5