2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20021015 DISSENY DE REACTORS QUÍMICS Primer
Troncal 6
20021106 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA Primer
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20021008 CONTAMINACIÓ AMBIENTAL Primer
Troncal 3
20021001 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Primer
Troncal 6
20021108 ELEMENTS DE CONTROL Primer
Obligatòria 6
20021007 OFICINA TÈCNICA EN ENGINYERIA QUÍMICA Primer
Troncal 6
20021024 PROJECTE DE FI DE CARRERA I Segon
Troncal 6
20021109 PROJECTE DE FI DE CARRERA II Segon
Obligatòria 6
20021012 LABORATORI D'ENGINYERIA FLUÏDODINÀMICA Únic primer quad.
Troncal 3
20021013 LABORATORI D'ENGINYERIA TÈRMICA Únic primer quad.
Troncal 3
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20021202 CÀLCUL I DISSENY DE BESCANVI DE CALOR Primer
Optativa 4.5
20021204 MAQUINÀRIA I MANTENIMENT Primer
Optativa 6
20021205 MANTENIMENT INDUSTRIAL Segon
Optativa 6
20021209 PRÀCTIQUES EN INDÚSTRIES Segon
Optativa 12
20021211 PRÀCTIQUES EN INDÚSTRIES Segon
Optativa 6
20021207 TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ Segon
Optativa 6