2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Extracurricular subjects

CodeNamePeriodTypeCredits
278317 ESTRATÈGIES DE RESOLUCIÓ PROBLEMES. ELEMENTAL, DOCTOR WATSON First
4.5
278596 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Second
4.5