2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)
 Asignaturas

Primer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
20031001 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISENY ASSISTIT PER ORDINADOR I Primero
Troncal 6
20031003 FONAMENTS DE CIÈNCIA DE MATERIALS Primero
Troncal 6
20031004 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA Primero
Troncal 9
20031005 FONAMENTS D'INFORMÀTICA Primero
Troncal 6
20031006 MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA Primero
Troncal 6
20031007 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I Primero
Troncal 6
20031002 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II Segundo
Troncal 6
20031008 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II Segundo
Troncal 6
20031009 ENGINYERIA TÈRMICA Segundo
Troncal 9
20031010 MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I Segundo
Troncal 6
20031102 MÈTODES NUMÈRICS Segundo
Obligatoria 4.5
20031101 PROJECTE INTEGRAT
Obligatoria 4.5
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
20031011 MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II Primero
Troncal 6
20031012 ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA Primero
Troncal 6
20031013 TECNOLOGIA MECÀNICA Primero
Troncal 6
20031103 REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ Primero
Obligatoria 9
20031014 FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA Segundo
Troncal 6
20031015 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS Segundo
Troncal 9
20031106 HIDRÀULICA Segundo
Obligatoria 9
20031104 LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
Obligatoria 6
20031105 LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
Obligatoria 6
20031107 LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
Obligatoria 6
Tercer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
20031016 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ Primero
Troncal 6
20031017 OFICINA TÈCNICA Primero
Troncal 6
20031018 DISSENY DE MÀQUINES Primero
Troncal 6
20031019 TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS Primero
Troncal 9
20031020 PROJECTE FI DE CARRERA Segundo
Troncal 12
Optativa
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
20031211 TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL Primero
Optativa 4.5
20031218 CÀLCUL I DISSENY DE BESCANVI DE CALOR Primero
Optativa 4.5
20031222 ESTADÍSTICA I MANTENIMENT Primero
Optativa 6
20031223 MAQUINÀRIA I MANTENIMENT Primero
Optativa 6
20031206 PROJECTE DE RECIPIENTS A PRESSIÓ Segundo
Optativa 4.5
20031213 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I DE FORMIGÓ Segundo
Optativa 4.5
20031219 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA Segundo
Optativa 6
20031220 CORROSSIÓ Segundo
Optativa 6
20031221 TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ Segundo
Optativa 6
20031224 MANTENIMENT INDUSTRIAL Segundo
Optativa 6
20031203 DISSENY DE GRUPS MECÀNICS Segundo
Optativa 4.5