2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20031001 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I Primer
Troncal 6
20031005 FONAMENTS D'INFORMÀTICA Primer
Troncal 6
20031003 FONAMENTS DE CIÈNCIA DE MATERIALS Primer
Troncal 6
20031004 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA Primer
Troncal 9
20031007 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I Primer
Troncal 6
20031006 MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA Primer
Troncal 6
20031009 ENGINYERIA TÈRMICA Segon
Troncal 9
20031002 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II Segon
Troncal 6
20031008 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II Segon
Troncal 6
20031010 MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I Segon
Troncal 6
20031102 MÈTODES NUMÈRICS Segon
Obligatòria 4.5
20031101 PROJECTE INTEGRAT Únic segon quad.
Obligatòria 4.5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20031012 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA Primer
Troncal 6
20031011 MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II Primer
Troncal 6
20031103 REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ Primer
Obligatòria 9
20031013 TECNOLOGIA MECÀNICA Primer
Troncal 6
20031015 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS Segon
Troncal 9
20031014 FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA Segon
Troncal 6
20031106 HIDRÀULICA Segon
Obligatòria 9
20031105 LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES Únic primer quad.
Obligatòria 6
20031104 LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA Únic primer quad.
Obligatòria 6
20031107 LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS Únic segon quad.
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20031016 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ Primer
Troncal 6
20031018 DISSENY DE MÀQUINES Primer
Troncal 6
20031017 OFICINA TÈCNICA Primer
Troncal 6
20031019 TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS Primer
Troncal 9
20031020 PROJECTE DE FI DE CARRERA Segon
Troncal 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20031218 CÀLCUL I DISSENY DE BESCANVI DE CALOR Primer
Optativa 4.5
20031222 ESTADÍSTICA I MANTENIMENT Primer
Optativa 6
20031223 MAQUINÀRIA I MANTENIMENT Primer
Optativa 6
20031211 TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL Primer
Optativa 4.5
20031220 CORROSIÓ Segon
Optativa 6
20031203 DISSENY DE GRUPS MECÀNICS Segon
Optativa 4.5
20031213 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I DE FORMIGÓ Segon
Optativa 4.5
20031224 MANTENIMENT INDUSTRIAL Segon
Optativa 6
20031219 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA Segon
Optativa 6
20031206 PROJECTE DE RECIPIENTS A PRESSIÓ Segon
Optativa 4.5
20031221 TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ Segon
Optativa 6