2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
20031001 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I First
Troncal 6
20031003 FONAMENTS DE CIÈNCIA DE MATERIALS First
Troncal 6
20031004 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA First
Troncal 9
20031005 FONAMENTS D'INFORMÀTICA First
Troncal 6
20031006 MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA First
Troncal 6
20031007 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I First
Troncal 6
20031002 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II Second
Troncal 6
20031008 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II Second
Troncal 6
20031009 ENGINYERIA TÈRMICA Second
Troncal 9
20031010 MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I Second
Troncal 6
20031102 MÈTODES NUMÈRICS Second
Compulsory 4.5
20031101 PROJECTE INTEGRAT
Compulsory 4.5
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
20031011 MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II First
Troncal 6
20031012 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA First
Troncal 6
20031013 TECNOLOGIA MECÀNICA First
Troncal 6
20031103 REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ First
Compulsory 9
20031014 FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA Second
Troncal 6
20031015 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS Second
Troncal 9
20031106 HIDRÀULICA Second
Compulsory 9
20031104 LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
Compulsory 6
20031105 LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
Compulsory 6
20031107 LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
Compulsory 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
20031016 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ First
Troncal 6
20031017 OFICINA TÈCNICA First
Troncal 6
20031018 DISSENY DE MÀQUINES First
Troncal 6
20031019 TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS First
Troncal 9
20031020 PROJECTE DE FI DE CARRERA Second
Troncal 12
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
20031211 TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL First
Optional 4.5
20031218 CÀLCUL I DISSENY DE BESCANVI DE CALOR First
Optional 4.5
20031222 ESTADÍSTICA I MANTENIMENT First
Optional 6
20031223 MAQUINÀRIA I MANTENIMENT First
Optional 6
20031206 PROJECTE DE RECIPIENTS A PRESSIÓ Second
Optional 4.5
20031213 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I DE FORMIGÓ Second
Optional 4.5
20031219 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA Second
Optional 6
20031220 CORROSIÓ Second
Optional 6
20031221 TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ Second
Optional 6
20031224 MANTENIMENT INDUSTRIAL Second
Optional 6
20031203 DISSENY DE GRUPS MECÀNICS Second
Optional 4.5