2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Química (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204001 EXPRESSIÓ GRÀFICA Primer
Formació bàsica 6
20204003 FÍSICA Primer
Formació bàsica 6
20204008 QUÍMICA I Primer
Formació bàsica 6
20204002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS Segon
Formació bàsica 6
20204110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA Segon
Obligatòria 6
20204004 FISICOQUÍMICA Segon
Formació bàsica 6
20204009 QUÍMICA II Segon
Formació bàsica 6
20204116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS Anual
Obligatòria 9
20204005 MATEMÀTIQUES I Anual
Formació bàsica 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204125 FENÒMENS DE TRANSPORT Primer
Obligatòria 6
20204006 MATEMÀTIQUES II Primer
Formació bàsica 6
20204114 TERMODINÀMICA Primer
Obligatòria 6
20204010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Segon
Formació bàsica 6
20204103 ELECTROTÈCNIA Segon
Obligatòria 6
20204007 MATEMÀTIQUES III Segon
Formació bàsica 6
20204124 CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS Anual
Obligatòria 9
20204117 PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS Anual
Obligatòria 9
20204119 LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS Únic anual
Obligatòria 3
20204120 LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES Únic anual
Obligatòria 3
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204108 CIÈNCIA DE MATERIALS Primer
Obligatòria 3
20204105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ Primer
Obligatòria 6
20204104 ELECTRÒNICA Primer
Obligatòria 3
20204113 SEGURETAT INDUSTRIAL Primer
Obligatòria 3
20204115 TERMODINÀMICA TÈCNICA Primer
Obligatòria 4
20204123 BIOTECNOLOGIA Segon
Obligatòria 3
20204112 DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR Segon
Obligatòria 5
20204101 GESTIÓ DE PROJECTES Segon
Obligatòria 3
20204106 MÀQUINES I MECANISMES Segon
Obligatòria 3
20204109 RESISTÈNCIA DE MATERIALS Segon
Obligatòria 3
20204122 DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ Anual
Obligatòria 9
20204118 SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS Anual
Obligatòria 9
20204121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES Únic anual
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204107 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS Primer
Obligatòria 6
20204102 OFICINA TÈCNICA Primer
Obligatòria 6
20204111 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Primer
Obligatòria 6
20204301 TREBALL DE FI DE GRAU Segon
Treball fi de grau 12
20204401 PRÀCTIQUES EXTERNES Únic segon quad.
Pràctiques Externes obligatòria 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204207 ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA Primer
Optativa 3
20204211 BIOQUÍMICA APLICADA Primer
Optativa 3
20204215 DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ Primer
Optativa 3
20204206 QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL Primer
Optativa 6
20204208 SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS Primer
Optativa 6
20204210 ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS Segon
Optativa 6
20204209 ENGINYERIA DE POLÍMERS Segon
Optativa 3
20204214 MANTENIMENT INDUSTRIAL Segon
Optativa 3
20204202 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I Anual
Optativa 3
20204213 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Anual
Optativa 3
20204201 PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS Únic anual
Optativa 9