2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Química (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20204001 EXPRESSIÓ GRÀFICA Primer
Formació bàsica 6
20204003 FÍSICA Primer
Formació bàsica 6
20204008 QUÍMICA I Primer
Formació bàsica 6
20204002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS Segon
Formació bàsica 6
20204110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA Segon
Obligatòria 6
20204004 FISICOQUÍMICA Segon
Formació bàsica 6
20204009 QUÍMICA II Segon
Formació bàsica 6
20204116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS Anual
Obligatòria 9
20204005 MATEMÀTIQUES I Anual
Formació bàsica 9
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20204125 FENÒMENS DE TRANSPORT Primer
Obligatòria 6
20204006 MATEMÀTIQUES II Primer
Formació bàsica 6
20204114 TERMODINÀMICA Primer
Obligatòria 6
20204010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Segon
Formació bàsica 6
20204103 ELECTROTÈCNIA Segon
Obligatòria 6
20204007 MATEMÀTIQUES III Segon
Formació bàsica 6
20204124 CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS Anual
Obligatòria 9
20204117 PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS Anual
Obligatòria 9
20204119 LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS Únic anual
Obligatòria 3
20204120 LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES Únic anual
Obligatòria 3
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20204108 CIÈNCIA DE MATERIALS Primer
Obligatòria 3
20204105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ Primer
Obligatòria 6
20204104 ELECTRÒNICA Primer
Obligatòria 3
20204113 SEGURETAT INDUSTRIAL Primer
Obligatòria 3
20204115 TERMODINÀMICA TÈCNICA Primer
Obligatòria 4
20204123 BIOTECNOLOGIA Segon
Obligatòria 3
20204112 DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR Segon
Obligatòria 5
20204101 GESTIÓ DE PROJECTES Segon
Obligatòria 3
20204106 MÀQUINES I MECANISMES Segon
Obligatòria 3
20204109 RESISTÈNCIA DE MATERIALS Segon
Obligatòria 3
20204122 DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ Anual
Obligatòria 9
20204118 SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS Anual
Obligatòria 9
20204121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES Únic anual
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20204107 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS Primer
Obligatòria 6
20204102 OFICINA TÈCNICA Primer
Obligatòria 6
20204111 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Primer
Obligatòria 6
20204301 TREBALL DE FI DE GRAU Segon
Treball fi de grau 12
20204401 PRÀCTIQUES EXTERNES Únic segon quad.
Pràctiques Externes obligatòria 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20204207 ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA Primer
Optativa 3
20204211 BIOQUÍMICA APLICADA Primer
Optativa 3
20204215 DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ Primer
Optativa 3
20204206 QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL Primer
Optativa 6
20204208 SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS Primer
Optativa 6
20204210 ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS Segon
Optativa 6
20204209 ENGINYERIA DE POLÍMERS Segon
Optativa 3
20204214 MANTENIMENT INDUSTRIAL Segon
Optativa 3
20204202 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I Anual
Optativa 3
20204213 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Anual
Optativa 3
20204201 PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS Únic anual
Optativa 9