2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
2
0
4
0
0
1
EXPRESSIÓ GRÀFICA
2
0
2
0
4
0
0
2
COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
0
4
0
0
3
FÍSICA
2
0
2
0
4
0
0
4
FISICOQUÍMICA
2
0
2
0
4
0
0
5
MATEMÀTIQUES I
2
0
2
0
4
0
0
8
QUÍMICA I
2
0
2
0
4
0
0
9
QUÍMICA II
2
0
2
0
4
1
1
0
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
2
0
2
0
4
1
1
6
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
0
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES II
2
0
2
0
4
0
0
7
MATEMÀTIQUES III
2
0
2
0
4
0
1
0
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
2
0
2
0
4
1
0
3
ELECTROTÈCNIA
2
0
2
0
4
1
1
4
TERMODINÀMICA
2
0
2
0
4
1
1
7
PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
2
0
2
0
4
1
1
9
LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
2
0
2
0
4
1
2
0
LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
2
0
2
0
4
1
2
4
CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
2
0
2
0
4
1
2
5
FENÒMENS DE TRANSPORT
2
0
2
0
4
1
0
1
GESTIÓ DE PROJECTES
2
0
2
0
4
1
0
5
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
2
0
2
0
4
1
0
8
CIÈNCIA DE MATERIALS
2
0
2
0
4
1
0
9
RESISTÈNCIA DE MATERIALS
2
0
2
0
4
1
1
1
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
2
0
2
0
4
1
1
2
DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
2
0
2
0
4
1
1
3
SEGURETAT INDUSTRIAL
2
0
2
0
4
1
1
5
TERMODINÀMICA TÈCNICA
2
0
2
0
4
1
1
8
SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
2
0
2
0
4
1
2
1
LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
2
0
2
0
4
1
2
2
DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
2
0
2
0
4
1
2
3
BIOTECNOLOGIA
2
0
2
0
4
1
0
2
OFICINA TÈCNICA
2
0
2
0
4
1
0
4
ELECTRÒNICA
2
0
2
0
4
1
0
6
MÀQUINES I MECANISMES
2
0
2
0
4
1
0
7
DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
2
0
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
2
0
2
0
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
2
0
2
0
4
2
0
1
PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
2
0
2
0
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
2
0
2
0
4
2
0
6
QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
2
0
2
0
4
2
0
7
ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
2
0
2
0
4
2
0
8
SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
2
0
2
0
4
2
0
9
ENGINYERIA DE POLÍMERS
2
0
2
0
4
2
1
1
BIOQUÍMICA APLICADA
2
0
2
0
4
2
1
3
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
2
0
2
0
4
2
1
4
MANTENIMENT INDUSTRIAL
2
0
2
0
4
2
1
5
DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
2
0
2
0
4
2
1
6
MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
2
0
2
0
4
2
1
7
ANGLÈS TÈCNIC
2
0
2
0
4
2
1
8
HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria
RA1Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204003/FÍSICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204008/QUÍMICA I
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204009/QUÍMICA II
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA2Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204003/FÍSICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA3Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204003/FÍSICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA4Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204003/FÍSICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA5Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204003/FÍSICA
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204008/QUÍMICA I
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204009/QUÍMICA II
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA6Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204003/FÍSICA
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204008/QUÍMICA I
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204009/QUÍMICA II
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA7Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204003/FÍSICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204008/QUÍMICA I
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204009/QUÍMICA II
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA8Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204003/FÍSICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204008/QUÍMICA I
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204009/QUÍMICA II
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA9Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204003/FÍSICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204008/QUÍMICA I
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204009/QUÍMICA II
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA10Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204003/FÍSICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204008/QUÍMICA I
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204009/QUÍMICA II
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204114/TERMODINÀMICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204104/ELECTRÒNICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA11Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204003/FÍSICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204008/QUÍMICA I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204009/QUÍMICA II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204114/TERMODINÀMICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204104/ELECTRÒNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA12Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204003/FÍSICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204008/QUÍMICA I
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204009/QUÍMICA II
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA13Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204003/FÍSICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204008/QUÍMICA I
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204009/QUÍMICA II
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA14Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204003/FÍSICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204008/QUÍMICA I
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204009/QUÍMICA II
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA15Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204003/FÍSICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204008/QUÍMICA I
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204009/QUÍMICA II
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204114/TERMODINÀMICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204104/ELECTRÒNICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial)

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA16Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204003/FÍSICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204008/QUÍMICA I
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204009/QUÍMICA II
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA17Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204003/FÍSICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204008/QUÍMICA I
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204009/QUÍMICA II
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA18Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204003/FÍSICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204008/QUÍMICA I
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204009/QUÍMICA II
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA19Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204003/FÍSICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204008/QUÍMICA I
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204009/QUÍMICA II
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204114/TERMODINÀMICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204104/ELECTRÒNICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA20Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204003/FÍSICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204008/QUÍMICA I
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204009/QUÍMICA II
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204114/TERMODINÀMICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204104/ELECTRÒNICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA21Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204003/FÍSICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204008/QUÍMICA I
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204009/QUÍMICA II
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA22Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204003/FÍSICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204008/QUÍMICA I
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204009/QUÍMICA II
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA23Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204003/FÍSICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204008/QUÍMICA I
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204009/QUÍMICA II
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA24Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204003/FÍSICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204008/QUÍMICA I
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204009/QUÍMICA II
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA25Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204003/FÍSICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204008/QUÍMICA I
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204009/QUÍMICA II
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA26Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204003/FÍSICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204008/QUÍMICA I
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204009/QUÍMICA II
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA27Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204003/FÍSICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204008/QUÍMICA I
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204009/QUÍMICA II
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA28Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204003/FÍSICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204008/QUÍMICA I
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204009/QUÍMICA II
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA29Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204003/FÍSICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204008/QUÍMICA I
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204009/QUÍMICA II
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA30Aplica correctament els principis de la resistència de materials.
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204003/FÍSICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204008/QUÍMICA I
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204009/QUÍMICA II
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA31Comprèn els conceptes de risc i perill.
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204003/FÍSICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204008/QUÍMICA I
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204009/QUÍMICA II
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA32Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204003/FÍSICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204008/QUÍMICA I
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204009/QUÍMICA II
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA33Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204003/FÍSICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204008/QUÍMICA I
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204009/QUÍMICA II
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA34Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204003/FÍSICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204008/QUÍMICA I
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204009/QUÍMICA II
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA35Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204003/FÍSICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204008/QUÍMICA I
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204009/QUÍMICA II
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA36Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204003/FÍSICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204008/QUÍMICA I
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204009/QUÍMICA II
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA37Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204003/FÍSICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204008/QUÍMICA I
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204009/QUÍMICA II
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204114/TERMODINÀMICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204104/ELECTRÒNICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA38Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204003/FÍSICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204008/QUÍMICA I
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204009/QUÍMICA II
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA39Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204003/FÍSICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204008/QUÍMICA I
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204009/QUÍMICA II
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA40Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204003/FÍSICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204008/QUÍMICA I
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204009/QUÍMICA II
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204114/TERMODINÀMICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204104/ELECTRÒNICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA41Aplica correctament els principis de la resistència de materials.
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204003/FÍSICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204008/QUÍMICA I
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204009/QUÍMICA II
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA42Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204003/FÍSICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204008/QUÍMICA I
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204009/QUÍMICA II
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA43Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204003/FÍSICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204008/QUÍMICA I
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204009/QUÍMICA II
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA44Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204003/FÍSICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204008/QUÍMICA I
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204009/QUÍMICA II
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA45Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204003/FÍSICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204008/QUÍMICA I
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204009/QUÍMICA II
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA46Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204003/FÍSICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204008/QUÍMICA I
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204009/QUÍMICA II
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA47Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204003/FÍSICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204008/QUÍMICA I
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204009/QUÍMICA II
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA48Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204003/FÍSICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204008/QUÍMICA I
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204009/QUÍMICA II
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204114/TERMODINÀMICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204104/ELECTRÒNICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
els ensenyament

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA49Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204003/FÍSICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204008/QUÍMICA I
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204009/QUÍMICA II
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA50Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204003/FÍSICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204008/QUÍMICA I
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204009/QUÍMICA II
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA51 Gestiona la funció de manteniment.
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204003/FÍSICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204008/QUÍMICA I
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204009/QUÍMICA II
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA52Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204003/FÍSICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204008/QUÍMICA I
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204009/QUÍMICA II
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA53Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204003/FÍSICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204008/QUÍMICA I
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204009/QUÍMICA II
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA54Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204003/FÍSICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204008/QUÍMICA I
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204009/QUÍMICA II
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA55Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204003/FÍSICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204008/QUÍMICA I
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204009/QUÍMICA II
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA56Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204003/FÍSICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204008/QUÍMICA I
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204009/QUÍMICA II
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA57Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204003/FÍSICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204008/QUÍMICA I
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204009/QUÍMICA II
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204114/TERMODINÀMICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204104/ELECTRÒNICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA58 Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204003/FÍSICA
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204008/QUÍMICA I
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204009/QUÍMICA II
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204114/TERMODINÀMICA
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204104/ELECTRÒNICA
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA58 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció
de criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA59Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204003/FÍSICA
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204008/QUÍMICA I
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204009/QUÍMICA II
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA59 - Entendre els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA60Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204003/FÍSICA
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204008/QUÍMICA I
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204009/QUÍMICA II
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA60 - Adquirir una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA61Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204003/FÍSICA
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204008/QUÍMICA I
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204009/QUÍMICA II
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA61 - Determinar les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204003/FÍSICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA2Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204003/FÍSICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204008/QUÍMICA I
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204009/QUÍMICA II
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA3Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204003/FÍSICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204008/QUÍMICA I
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204009/QUÍMICA II
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA4Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204003/FÍSICA
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204008/QUÍMICA I
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204009/QUÍMICA II
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA5 Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204003/FÍSICA
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204008/QUÍMICA I
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204009/QUÍMICA II
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
A1.3Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques (G7)
RA1Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204003/FÍSICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204008/QUÍMICA I
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204009/QUÍMICA II
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA2Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204003/FÍSICA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204114/TERMODINÀMICA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204104/ELECTRÒNICA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204218/HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
 RA3Avalua ambientalment un producte o activitat.
    RA3 - Avalua ambientalment un producte o activitat.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Avalua ambientalment un producte o activitat.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS