2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Degree of Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través de les TIC de manera autònoma.
Personal tuition Trobades individuals amb els alumnes en el horari d'atenció del professor a partir de concertar una cita prèvia.