2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
   Personalized attention
Description
Es realitzaran reunions periòdiques amb el diferents grups de treball d’avantprojecte per tal d’analitzar el grau d’assoliment de les competències previstes. L’alumne que ho sol•liciti podrà rebre orientació acadèmica de manera personalitzada dins de les hores de consulta al despatx o be per correu electrònic. Despatx: 124 - Departament d'Enginyeria Mecànica, Tel: 97755 8838, E-mail: youssef.stiriba@urv.cat.