2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Degree of Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A1.1
C1.4
Exercicis y problemes en grups. 10%
Practical tests
A1.1
C1.4
Exercicis fets i recollits durant les hores de problemes utilitzant l’entorn de programació Scilab/MATLAB. Aquests problemes es realitzaran de forma individual. 75%
Practical tests
A1.1
C1.4
Encàrrec de predisseny d’una planta de procés. 15%
Others  

.

 
Other comments and second call

En cap de les activitats avaluatòries, durant la seva realització, no estarà permesa la connexió a internet ni és podran tenir engegats dispositius de comunicació i transmissió de dades.

El alumnes que hagin suspès l'assignatura en avaluació continuada podrà presentar-se a l'examen de segona convocatòria. Aquesta convocatòria consistirà en un examen individual on pot haver-hi qüestions/problemes de la totalitat del temari de l'assignatura.

El 80% de la nota d'aquesta convocatòria correspondrà a la nota d'aquest examen i el 20% a la nota de les exercicis y problemes fets en grups .