2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria (2010)
 Asignaturas
  COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A1.1
C1.4
Exercicis y problemes fets i recollits a la aula ordinària o durant les hores de problemes utilitzant l’entorn de programació Scilab/MATLAB 50%
Pruebas prácticas
A1.1
C1.4
Es realitzaran de forma individual. 50%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

El alumnes que hagin suspès l'assignatura en avaluació continuada podrà presentar-se a l'examen de segona convocatòria. Aquesta convocatòria consistirà en un examen individual on hi haurà qüestions/problemes de la totalitat del temari de l'assignatura

La nota de la segona convocatòria es el 100% de la nota obtinguda en aquesta prova.

No està permesa la utilització de telèfons mòbils o d'altres dispositius de comunicació durant la realització de les proves d'avaluació. En cas d'infringir aquesta norma el professor actuarà tal i com indica l'article 24 de la Normativa Acadèmica i de Matrícula de la URV, considerant que s'ha realitzat una acció fraudulenta en activitats d'avaluació.