2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  FISICOQUÍMICA
   Continguts
Tema Subtema
Introducció a la Termodinàmica Temperatura, pressió i altres variables d’estat, propietats dels gasos ideals, equacions d’estat per a gasos ideals.
Primera llei de la Termodinàmica Treball, calor i enunciat de la primera llei, capacitats calorífiques, càlcul de magnituds relacionades amb la primera llei per sistemes ideals.
Segona i tercera llei de la Termodinàmica Enunciat de la segona llei, aplicació a màquines tèrmiques, entropia, càlcul de diferències d’entropia per sistemes senzills. El zero absolut
Equilibri termodinàmic en el bescanvi de matèria Potencial químic i equació de Gibbs, potencials de Helmholtz i Gibbs, equilibri de fases, equilibri químic.
Funcions termodinàmiques estàndard de reacció Estats estàndard, entalpies estàndard de reacció i de formació, dependència dels calors de formació amb la temperatura, energia de Gibbs estàndard de formació i reacció.
Equilibri químic en barreges de gasos ideals Potencial químic per a una barreja de gasos ideals, dependència en funció de la pressió, dependència de la constant d’equilibri amb la temperatura, equilibri de reacció, desplaçament de l’equilibri en canviar les condicions de T i P.
Dissolucions Composició, magnituds de barreja, dissolucions ideals i dil.luides ideals. Propietats col.ligatives.