2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado de Ingeniería Agroalimentaria (2010)
 Asignaturas
  FISICOQUÍMICA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació del programa de l'assignatura, de la bibliografia i del sistema d'avaluació.
Sesión magistral Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura amb l'ajut de la pissarra i de presentacions de Power Point.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució tutelada per part dels alumnes de problemes i quëstions on es vegi la vessant més aplicada dels continguts teòrics de l'assignatura.
Atención personalizada Discussió amb els alumnes, de manera individual o en petits grups, de diferents aspectes relacionats amb els contiguts teòrics de l'assignatura, amb l'avantprojecte o amb la resolució de problemes i/o qüestions. Els professors de l'assignatura es poden contactar directament en els seus despatxos respectius, o concertant cita a través del correu electrònic.