2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  PHYSICAL CHEMISTRY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació del programa de l'assignatura, de la bibliografia i del sistema d'avaluació.
Lecture Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura amb l'ajut de la pissarra i de presentacions de Power Point.
Problem solving, classroom exercises Resolució tutelada per part dels alumnes de problemes i quëstions on es vegi la vessant més aplicada dels continguts teòrics de l'assignatura.
Personal tuition Discussió amb els alumnes, de manera individual o en petits grups, de diferents aspectes relacionats amb els contiguts teòrics de l'assignatura, amb l'avantprojecte o amb la resolució de problemes i/o qüestions. Els professors de l'assignatura es poden contactar directament en els seus despatxos respectius, o concertant cita a través del correu electrònic.