2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  FISICOQUÍMICA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa de l'assignatura, de la bibliografia i del sistema d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura amb l'ajut de la pissarra i de presentacions de Power Point.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució tutelada per part dels alumnes de problemes i quëstions on es vegi la vessant més aplicada dels continguts teòrics de l'assignatura.
Atenció personalitzada Discussió amb els alumnes, de manera individual o en petits grups, de diferents aspectes relacionats amb els contiguts teòrics de l'assignatura, amb l'avantprojecte o amb la resolució de problemes i/o qüestions. Els professors de l'assignatura es poden contactar directament en els seus despatxos respectius, o concertant cita a través del correu electrònic.