2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  PHYSICAL CHEMISTRY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A1.1
Resolució de problemes a classe 10%
Objective short-answer tests
A1.1
C1.4
2 parcials. Tots els parcials tenen el mateix pes. 90%
Others  
 
Other comments and second call

No es poden tenir mòbils ON durant l'examen. No es poden tenir els mòbils a la vista i l'alumne no pot manipular-los durant la prova. L'alumne no pot usar cap mitjà de comunicació externa ni pot connectar-se a la xarxa per fer quelcom que no sigui estrictament permès a l'examen.

Cal obtenir una nota mitjana mínima de 4 dels dos parcials per tal que us conti la nota de problemes.

Segona convocatòria: Prova individual (90%) i Problemes (10%).